Amic comerciant:


Des d'octubre de 2015, he assumit el difícil repte de liderar aquest important projecte d’AFEDECO. En el meu cas, i no dic que els altres l'hagin estat, no es tracta d'una aventura personal, sinó d'un compromís de treball en equip. Són molts els temes que s'han d'abordar en un futur proper, sent el primer d'ells el de donar un gir, un canvi a la imatge i a la filosofia d’AFEDECO, assumint tots els valors heretats durant els gairebé 40 anys d'història de la nostra organització i incorporant saba nova i idees innovadores que adaptin i modernitzin les nostres estructures fent-la més concorde a la nova realitat del nostre sector.


No vull dirigir-me a vosaltres en primera persona si no que vull fer-ho com a portaveu d'un grup de companys de professió que han assumit en conjunt aquesta nova etapa. És un compromís en equip.


Un dels nostres propòsits més anhelats és obrir AFEDECO al conjunt del comerç i acostar-ho als nostres socis. AFEDECO és una organització independent, de naturalesa privada, sense ànim de lucre, que té la condició d'organització més representativa i que realitza una funció social que li ve reconeguda per la Constitució i que està presidida per principis democràtics.Rafael Ballester

Entre les nostres aspiracions està la de mantenir i ampliar encara més si cap, la nostra representativitat sectorial, presentant-nos com un referent en la defensa i la promoció dels interessos econòmics i socials dels comerciants en general, dels nostres socis en particular.


La nostra organització, a més de tenir la consideració legal de més representativa, té reconeguda una representativitat en l'àmbit laboral majoritària, en disposar de 10 de les 15 representacions que conformen el conjunt de la representació empresarial en aquest àmbit. Malgrat això, la nostra intenció és comptar amb l'opinió de la resta d'organitzacions del comerç, amb la responsabilitat d'assumir, si això fou necessari, aquesta major representativitat.


En un sector tan atomitzat, amb unes 20.000 llicències comercials, que representen el major volum d'ocupació estable de la nostra Comunitat Autònoma, a més de ser un sector capdavanter en el volum de negoci, és pel que necessitem comptar amb un autèntic lobby que representi i defensi els interessos generals del sector. La unitat i l'esforç conjunt han de prevaler sobre l'individualisme, insolidaritat (free rider) si volem que el sector tingui el pes que li correspon en el conjunt de la societat.


Per tot això, convido a tots que continueu formant part d’AFEDECO i a aquells que per qualsevol motiu encara no ho heu fet us fem una crida perquè us afegiu i tots junts siguem més forts. Junts podem fer grans coses.


Rafael Ballester Salvá

PRESIDENT