Ajudes per al foment de l'us de la llengua catalana

 • Categoria: General
 • Publicado 19/07/2018
Ajudes per al foment de l'us de la llengua catalana

El departament de participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca ha aprovat la convocatòria que s’ha publicat al Boib núm. 86 de 12 de juliol  d’ajuts de minimis per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses i a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2018.

Què se subvenciona?
la retolació en llengua catalana
l’etiquetatge en llengua catalana
l’edició en llengua catalana de material imprès (targetes, calendaris, fullets, bosses, agendes, sobres...)
l’edició en llengua catalana de cartes de restaurant
l’edició en llengua catalana de pàgines web i de portals d’Internet

A qui se subvenciona?
les empreses amb personalitat física o jurídica ubicades en el territori de l’illa de Mallorca i les comunitats de béns de l’illa de Mallorca.
les entitats associatives o organitzatives, sense ànim de lucre.

Dotació pressupostària
Té una quantia total de 250.000 €: 170.000 € es destinen a empreses i 80.000 € a entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre.

Import de l’ajuda
 L’ajuda no pot ser superior a la quantitat sol·licitada, ni al pressupost inicial subvencionable. Si la quantia total no és suficient per pagar el valor total de la subvenció sol·licitada, s’aplicaran els criteris per valorar quina quantia correspon a cada sol·licitud.
 
Terminis
Quan s’han de presentar les sol·licituds? Del 20 de juliol al 9 d’agost de 2018.
Quan s’ha d’haver fet l’activitat? De l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018.
Quin termini hi ha per justificar? 20 dies des de l’endemà de la publicació de la concessió de les subvencions. Aquesta justificació s’ha de fer necessàriament com a màxim dia 30 de setembre de 2018.
Quina data han de tenir els justificants? D’1 de setembre de 2017 a 30 de setembre de 2018.

Lloc de presentació
En qualsevol terminal del Registre General del Consell.
En els llocs establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar-ne tota la informació i accedir als tràmits d’aquesta convocatòria al següent enllaç 

Noticias relacionadas:

Palma, Tot un Centre de Diversió

General

Desde las patronales de comercio con AFEDECO a la cabeza se pone en marcha una nueva edición de la campaña de dinamización comercial de Navidad, “Palma, Tot un Centre de Diversió 2017-2018”,...

Calendario de apertura comercial autorizada en domingos/festivos para 2018

General

En la reunión de la Comissió Interinsular Assessora de Comerç celebrada en el día de hoy se ha aprobado el calendario de los 10 domingos/festivos de apertura comercial autorizada para el año...


Comentarios

Se el primero en dejar un comentario


Publicar un comentario

Tendencias

Últimas noticias

 • Rafael Ballester. Aunando modernidad y tradición

  Publicado el 14/12/2018

  El pasado lunes se dio a conocer la noticia de que Rafael Ballester dimitía de su cargo de Presidente de Afedeco. Los motivos son estrictamente profesionales, pues representa a la tercera...

 • Asamblea General de socios de Abemac

  Publicado el 12/12/2018

  Un acto social del nuevo Presidente de Afedeco, Toni Gaya en la Asamblea General de Socios de Abemac, la patronal de empresarios almacenistas de materiales para la construcción.Se informó de todas...

 • Rafael Ballester, presidente de AFEDECO, dimite por motivos profesionales

  Publicado el 12/12/2018

  Le sustituirá en el cargo Antoni Gayá, vicepresidente de la Federación. La línea continuista marcará la estrategia de la nueva presidencia.Rafael Ballester, Presidente de AFEDECO durante los...

Newsletter

Suscríbete a nuestro Newsletter y no te pierdas ninguna novedad.